Bartosz Zaleski

Student Środowiskowych Studiów Doktoranckich z Nauk Matematycznych


Załad Matematyki Dyskretnej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań
pokój B0-10
e-mail:

Dyżury (semestr zimowy 2012)

wtorki  12:00-13:00


Dydaktyka (semestr zimowy 2011)

Technologia Informacyjna DTEI

Podstawy Programowania DPPR